ΜΠΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

 Σκοπός της εταιρείας είναι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), δηλαδή η παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός καθώς και η μεταφορά σε επιχειρηματικές μονάδες υλικών και εμπορευμάτων (α’ ύλες, ενδιάμεσα−τελικά προϊόντα) για λογαριασμό της εταιρείας ή και τρίτων (third part logistics), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία, συντήρηση, εμπορία και διάθεση των Προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων κάθε είδους ζωικής παραγωγής, ως και χερσαίων και ιχθύων ζώων, και κάθε είδους τροφίμων, κάθε είδους φυτικής παραγωγής −καθώς και όλων των ειδών τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία κέντρων μαζικής εστίασης (τρόφιμα, αναλώσιμα, είδη καθαρισμού, εξοπλισμός κλπ).

 

Γ ΜΠΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΕΤΑΙΡΟΣ

 

ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΤΑΙΡΟΣ

 Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της Εμπορίας και Επεξεργασίας κρέατος από το 1997. Με την πάροδο του χρόνου ιδρύεται το 2001 η κάθετη μονάδα Σφαγείου και στη συνέχεια αναπτύσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: Η Παραγωγή Αλλαντικών, η μονάδα Αδρανοποίησης, η μονάδα Αποτέφρωσης και τέλος η μονάδα Βιοαερίου. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει όλα τα προϊόντα της σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και μετρά πάνω από 200 σημεία πώλησης. Η έρευνα και η ανάπτυξη που εφαρμόζονται, βοήθησαν στην εξέλιξη της εταιρείας καθώς γίνονται σταθερά και μεθοδικά βήματα για την βελτιστοποίηση των προϊόντων της και για την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ – ΕΤΑΙΡΟΣ

 Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκπονεί, όπως όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό και παράλληλα Ερευνητικό έργο. Η εκπαίδευση την οποία παρέχει στους φοιτητές, μελλοντικούς κτηνιάτρους, ορισμένοι από τους οποίους θα στελεχώσουν αργότερα δημόσιες υπηρεσίες ή θα δραστηριοποιηθούν ως ιδιώτες κτηνίατροι στον ευρύτερο χώρο της Κτηνοτροφίας, είναι στενά δεμένη με την εκτροφή των παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, γίδια, χοίροι, όρνιθες, κουνέλια, ιπποειδή κ.τ.λ.). Δυστυχώς οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, έχουν μειώσει το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της χώρας που απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην Κτηνοτροφία.

Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ως ακαδημαϊκή μονάδα ενός Α.Ε.Ι. έχει ως στόχο – καθήκον την παροχή διδασκαλίας, αλλά και τη διεξαγωγή έρευνας. Είναι, όμως, πρακτικά αδύνατον μια ακαδημαϊκή μονάδα να δραστηριοποιηθεί ερευνητικά σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα στη χώρα μας που σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) υστερεί σημαντικά στον τομέα της έρευνας στη Ζωική Παραγωγή. Κυριαρχούσα άποψη στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας είναι ότι η επιστημονική έρευνα πρέπει να προγραμματίζεται σε ρεαλιστικά πλαίσια, συμβατά με τις υπάρχουσες δυνατότητες, τις ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας και του πεδίου δυνατής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΉΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΘ – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ), Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ – ΕΤΑΙΡΟΣ

Το ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ αποτελεί από τα αρχαιότερα εργαστήρια της Κτηνιατρικής Σχολής, δεδομένου ότι ιδρύθηκε το 1959 καλύπτοντας το αντικείμενο της ασφάλειας τροφίμων στην Κτηνιατρική Επιστήμη. Η διδασκαλία και η έρευνα του ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ αφορά την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στα διάφορα στάδια της παραγωγής τροφίμων. Το ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ καλύπτει το σύνολο της έρευνας σε θέματα ασφάλειας κινδύνων, έχοντας τη δυνατότητα εξέτασης των τροφίμων για την πλειονότητα των μικροβιολογικών και χημικών κινδύνων. Η δραστηριότητα του ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ, περιλαμβάνει την έρευνα σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων όπως α) η απομόνωση, αρίθμηση, μοριακή ταυτοποίηση και η αντοχή στα αντιβιοτικά αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών (Listeria spp., Campylobacter spp, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Vibrio, κ.α.) των τροφίμων β) η μελέτη και περιγραφή της συμπεριφοράς των παθογόνων βακτηρίων σε τρόφιμα, γ) η ανίχνευση βιογενών αμινών κ.α. τοξινών σε τρόφιμα, και δ) η ανίχνευση και προσδιορισμός καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων. Το ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για πραγματοποίηση μικροβιολογικών, μοριακών και χημικών αναλύσεων, μεταξύ των οποίων πλήρη εργαστήρια κλασσικής μικροβιολογίας, μοριακής μικροβιολογίας (πλήρως εξοπλισμένους για την εκτέλεση PCR), βιοτεχνολογίας και εργαστήρια χημικών αναλύσεων (HPLC, GC).

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ– ΕΤΑΙΡΟΣ

 Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών ιδρύθηκε το 2003. Η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να χωριστεί σε 2 κύριους κλάδους. Ο πρώτος αφορά τη μέτρηση των αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα. Αυτή η υπηρεσία μελετά την προέλευση και την ποιότητα των τροφίμων προκειμένου να παρέχει καλύτερες πληροφορίες στο κοινό. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για να διευκρινίσει τους μοριακούς μηχανισμούς δράσης των βιοδραστικών μορίων με αντιοξειδωτικές ιδιότητες με απώτερο στόχο την παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων και φυσικών μορίων για τη βιομηχανία καλλυντικών. Ο δεύτερος κλάδος ασχολείται με τον προσδιορισμό των αντιοξειδωτικών στον άνθρωπο. Η ερευνητική ομάδα του Δ. Κουρέτα συμμετέχει στο παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιας φορητής συσκευής μέτρησης γλουταθειόνης. Το εργαστήριο φυσιολογίας ζωικών οργανισμών ιδρύσε το 2018 την spin-off εταιρεία FoodOxys

Μετάβαση στο περιεχόμενο