• EE.1        Καταγραφή και αποτίμηση της ποιότητας του εγχώριου παραγόμενου κρέατος Καταγραφή της εγχώριας παραγωγής κρέατος με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, περιγραφή των υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής και μεταποίησης και αξιολόγησης της ποιότητας του εγχώριου παραγόμενου κρέατος από μηρυκαστικά.

   Π1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνδυασμό με εμπορικές πληροφορίες

   Π1.2 Αναλυτική έκθεση για την ποιότητα και την ποσότητα του εγχώρια παραγόμενου κρέατος

   EE.2        Συγκριτική αξιολόγηση υφιστάμενων μεθόδων και τεχνολογιών τεμαχισμού, τυποποίησης, συσκευασίας και ιχνηλασιμότητας του κρέατος .Αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθόδων ποιοτικής κατάταξης των εγχώριων σφάγιων μηρυκαστικών.

   Π2.1 Αναλυτική έκθεση υφιστάμενων μεθόδων και τεχνολογιών τεμαχισμού, τυποποίησης, συσκευασίας και ιχνηλασιμότητας του κρέατος

   Π2.2 Δημοσίευση σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων

   EE.3        Επιλογή κατάλληλου ζωικού υλικού .Επιλογή του κατάλληλου ζωικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση της κρεοπαραγωγικής ικανότητας με μελέτη της ποιότητας των παραγόμενων σφαγίων σε σχέση με το επιδιωκόμενο σωματικό βάρος και το στάδιο της πάχυνσης.

   Π3.1 Αναλυτική έκθεση με τα φαινοτυπικά στοιχεία τω ζώων που θα επιλεγούν

   EE.4        Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ποιοτική κατάταξη των σφαγίων πλατύουρων προβάτων και διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου τεμαχισμού τους .

   Π4.1 Βάση δεδομένων των σωματομετρικών παραμέτρων της φυλής Χίου

   Π4.2 Μεθοδολογία τεμαχισμού αρνιών και προβάτων πλατύουρων φυλών

   Π4.3 Δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές

   ΕΕ.5 Διερεύνηση και εργαστηριακή αξιολόγηση της ποιότητας του σφαγίου και των επιμέρους τμημάτων του με τη χρήση νέων τεχνολογιών

   Π5.1 Αναλυτική έκθεση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σφαγίων

   Π5.2 Δύο δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων

   EE.6        Πιλοτικές εφαρμογές επιλεγμένων μεθοδολογιών σε σφάγια βοοειδών

    

   Π6.1 Αναλυτική έκθεση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σφάγιων βοοειδών και αιγοπροβάτων

   Π6.2 Μία δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και δύο δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων

   EE.7        Πιλοτικές εφαρμογές επιλεγμένων μεθοδολογιών σε σφάγια αιγοπροβάτων

    

   Π7.1 Αναλυτική έκθεση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σφάγιων βοοειδών και αιγοπροβάτων

   Π7.2 Μία δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές και δύο δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων

   EE.8        Δημιουργία βάσης δεδομένων και δικτυακής πλατφόρμας

    

   Π8.1 Δικτυακή εφαρμογή και πλατφόρμα για την ιχνηλασιμότητα του  κρέατος

   Π8.2 Αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και δοκιμών

   Π8.3 Δημοσίευση σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων

   Π8.4 Συμμετοχή σε εκθέσεις

   Π8.5 Συμμετοχή σε εκθέσεις (Detrop)

Μετάβαση στο περιεχόμενο